Kärklax UF

Historia

Kärklax ungdomsförening grundades 1909 då lokalen också byggdes. Föreningen hade då en ickereligiös linje med nykterhetsbetoning på verksamheten. Redan då diskuterades en gemensam lokal med Maxmo Uf, men planerna lades på is. Ekonomiska svårigheter tyngde föreningen och hade dessutom dåligt med stöd från byäldsten. Men trots problemen lyckades föreningen få till stånd en livlig verksamhet med bl.a. danser, julfester, teater och månadsmöten. En renovering av lokalen blev aktuell år 1925.


Den nuvarande lokalen byggdes år 1937 eftersom den gamla lokalen var liten, kall och dragig. Finansieringen bestod av lån och gåvor. Verksamheten var fortsättningsvis livlig med bl.a. skidsport och teater.


Under 1970-talet började traditionella danser ordnas, även pidrospel blev populärt. En komplett renovering av lokalen ägde rum på 1980-talet och föreningen blev även officiellt ägare till den. Ungdomarna fick också ett rum att hålla till i vid lokalen på 1990-talet. Men tyvärr så började intresset för danser, talkon m.m. att svalna och dog helt ut i början av 2000. Det skulle då ta 10 år innan dansverksamheten återupptogs, men då med ett nytt brinnande intresse och stort engagemang.


Våren 2010 startade Kärklax Uf med renoveringen av danspaviljongen och ständing av området, som är lokaliserad ca. 1 km från Maxmo centrum. Tidens tand hade gjort sig påmind under den tid ingen verksamhet ordnades, och paviljongen var i behov av en ordentlig renovering. Uppslutningen på talkotillfällen var fantastiska och renoveringsmaterial finansierades med bidrag. Totalt 1238 talkotimmar spenderades på arbetet när nästan 80 personer hjälptes åt. Det gjorde att vi lyckades ordna den traditionella “maxmodansin” för första gången på 10 år sommaren 2010. Premiären blev en succé med ca. 1750 inbetalade personer. Eftersom det blev så lyckat så har det nu igen blivit en årlig tradition att ordna danser varje sommar.


År 2012 sammanslogs Kärklax Uf med Maxmo Uf. I praktiken innebar det att Maxmo ungdomsförening lades ner eftersom flera av dess medlemmar redan satt med i Kärklax ungdomsförening. Maxmo Uf hade redan då varit en inaktiv förening i flera år utan verksamhet, och sammanslagningen av de två föreningarna ansågs vara en självklar sak. Ungdomsföreningarna gick alltså samman till sist efter 103 år, och fortsätter nu aktivt verksamheten tillsammans under namnet Kärklax ungdomsförening.