Styrelsen 2022

Ordförande: Anna Påfs

Viceordförande:  Patrik Holmkvist

Sekreterare: Sven Lindberg

Vicesekreterare: Camilla Berglund

Kassör: Camilla Nordling

Vicekassör: Malin Nordling


Övriga styrelsemedlemmar:

Allan Örn

Peter Berglund

Kevin Berglund 

Frida Backlund