Styrelsen 2017

Ordförande: Niklas Sjölund

Viceordförande: Niklas Stagnäs

Sekreterare: Sven Lindberg

Vicesekreterare: Camilla Berglund

Kassör: Camilla Nordling

Vicekassör: Allan Örn


Övriga styrelsemedlemmar:

Patrik Holmkvist (säkerhetsansvarig)

Anna Påfs (festplanerare)

Peter Berglund (Fastighetsskötare)

Kevin Berglund (Bufféansvarig)

Linda Sjölund (Materialansvarig)

Karl-Johan Nyman (Fastighetsskötare)

Michelle Hägglund (Bufféansvarig)