top of page

OM KÄRKLAX UF

Vem vi är

1908 grundas Kärklax ungdoms- och nykterhetsföreningen Ledstjärnan, föregångare till Kärklax uf som grundas 1937. Den nuvarande lokalen byggs 1938. Under 1940- och 1950-talet håller föreningen stora skidtävlingar. 1979 genomförs en mindre renovering av lokalen, en komplett renovering genomfördes sedan på 1980-talet. Under 1990-talet får ungdomarna ett eget utrymme i lokalen.

2010 renoveras paviljongen och Maxmodansin återupptas efter att ha dött ut i början av 2000-talet. Dansen blir en stor succé. År 2012 slås Maxmo uf och Kärklax uf samman. Maxmo uf hade varit utan verksamhet i flera år och upptogs därför i Kärklax uf. Vi renoverar i lokalen kontinuerligt vartefter ekonomin tillåter.

Styrelsemedlemmar

Anna Påfs, ordförande

Patrik Holmkvist, vice ordförande

Camilla Nordling, kassör

Malin Nordling,  vice kassör

Sven Lindberg, sekreterare

Camilla Berglund, vice sekreterare

Peter Berglund, gårdskarl

Kevin Berglund, styrelsemedlem

Johanna Glader, styrelsemedlem

Frida Backlund, styrelsemedlem

Allan Örn, styrelsemedlem

Gruppfoto

Kärklax UF styrelse 2023

Upptill från vänster:

Kevin, Sven, Peter, Allan

Sittandes från vänster:

Malin, Johanna, Camilla N., Camilla B.

Liggandes:

Anna

framför:

Patrik, Frida (in-editerad med AI)

bottom of page