top of page

OM KÄRKLAX UF

Vem vi är

1908 grundas Kärklax ungdoms- och nykterhetsföreningen Ledstjärnan, föregångare till Kärklax uf som grundas 1937. Den nuvarande lokalen byggs 1938. Under 1940- och 1950-talet håller föreningen stora skidtävlingar. 1979 genomförs en mindre renovering av lokalen, en komplett renovering genomfördes sedan på 1980-talet. Under 1990-talet får ungdomarna ett eget utrymme i lokalen.

2010 renoveras paviljongen och Maxmodansin återupptas efter att ha dött ut i början av 2000-talet. Dansen blir en stor succé. År 2012 slås Maxmo uf och Kärklax uf samman. Maxmo uf hade varit utan verksamhet i flera år och upptogs därför i Kärklax uf. Vi renoverar i lokalen kontinuerligt vartefter ekonomin tillåter.

KÄRKLAX UF STYRELSE

Vem är vi

Om du vill ta kontakt med oss kan du kontakta någon i styrelsen eller enkelt skicka meddelande via facebook eller Instagram. För uthyrning kontakta Camilla Nordling främst. Vi är en aktiv styrelse och vår största aktivitet är Maxmodansen där det sätts ner många talkotimmar.

Portrait of Smiling Woman

ANNA PÅFS

Ordförande

Since joining Kärklax UF, Jamie Lane has played a crucial role in the continued success of the business. Their exceptional skill set, true passion and creativity has inspired massive growth.

Get in Touch
Smiling Businessman

MAX JOHNSON

Assistant Manager

After a thriving career in many different businesses, Kärklax UF was pleased to welcome Max Johnson to the team. As a motivated, results-oriented collaborator, they’ve helped to make us what we are today.

Get in Touch
Smiling Man with Glasses

JESSE NEIMUS

Customer Service Representative

Jesse Neimus is an essential part of the team, and has been with Kärklax UF since the very beginning. As our Customer Service Representative, they’ve worked with and helped countless customers to ensure complete satisfaction.

Get in Touch
bottom of page